fbpx

Stavba zahradní dřevěné terasy: Montáž terasy

Vítejte u třetího a posledního dílu naší série článků na téma jak postavit dřevěnou terasu. V předchozích dílech jsme se zaměřili na to, co vše je třeba zvážit před samotnou stavbou zahradní dřevěné terasy a jak vybrat vhodnou dřevinu. Tentokrát se vrhneme na samotnou stavbu, od podkladu, přes nosné desky až po montáž terasových prken.


Předchozí články této série: 1) první kroky2) jaké použít dřevo


Podklad

Podloží musí být pevné, stabilní a nesmí se bortit. Podklad „rošt“ by měl být vytvořen tak, aby dostatečně odváděl dešťovou vodu. Voda nesmí zůstávat pod roštem. Pro zamezení růstu plevele použijte igelitovou fólii. Optimální podklad je pískové, štěrkové nebo kameninové zhutněné lože ve dvou vrstvách.

Spodní vrstva z hrubšího materiálu např. kamenivo frakce 15 – 20 mm. Vrchní vrstva z jemnějšího materiálu pro jednoduší vytvoření rovného povrchu. Rovný povrch je důležitý, vyhnete se pracnému podkládání roštu, aby ležel celou plochou na podkladu. Pro lepší stabilitu použijte betonové dlaždice rozmístěné na podklad.

Nosné desky

Doporučujeme používat ze stejného dřeva, jako jsou terasová prkna, avšak lze použít hranoly s podobnou hustotou jako vrchní prkna. Podkladní rošt musí mít rozestup jednotlivých hranolů maximálně 50 cm v případě terasových prken tloušťky 25 a více mm, u 20 – 24 mm tloušťky doporučujeme 40 cm.

Zajistěte spád podkladního roštu 2 % v uvažovaném směru odvodnění.

Při montáži na betonový podklad použijte pod hranoly gumové podložky pro lepší odvod vody. Důležité je zajištění odvětrání prostoru pod terasou.

Terasu na betonové patky montujeme v případě měkkého podkladu. Betonové patky zapustíme 50 – 80 cm hluboko do země. Pro montáž terasy ve svahu nebo pro vynesení terasy použijeme pro větší pevnost a odolnost dvojitý rošt.

Montáž prken

Rozestup mezi terasovými prkny při montáži udržujte 4 mm. Dřevo pracuje a terasová prkna nemohou být namontována přímo k sobě. Používejte pouze spojovací materiál z nerezové ocele. Pro správnou funkčnost doporučujeme otvor pro vrut předvrtat a zahloubit „zahlubovákem“ proti možným otřepům kolem hlavičky vrutu.

Používejte nerezové vruty, které jsou dvakrát delší než je síla prken. Vzdálenost vrutů od konce prken je maximálně 5 cm, aby se neohýbaly konce prken. Zdržte se po instalaci terasy práci s „flexou“ v blízkosti terasy, může dojít k dopadu kovových jisker na terasu. Poškození je nevratné.

Vzhledem k tomu, že dřevo je přírodní produkt, tak pracuje hlavně kvůli kolísání teploty nebo vlhkosti. Může se stát, že se materiál ohýbá. Prohnutá prkna instalujeme pomocí stahováků nebo popruhů. Prkno nejdříve přišroubujeme na kraji a postupně přitahujeme pomocí stahováku na jednotlivé podkladní hranoly s dodržením mezery mezi prkny 4 mm.


Související sortiment