fbpx

Stavba zahradní dřevěné terasy: Jaké použít dřevo?

Při plánování stavby zahradní terasy je výběr správného dřeva klíčovým rozhodnutím. Kvalitní dřevo nejen dodá terase přirozený a atraktivní vzhled, ale také zajišťuje její dlouhou životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. V tomto blogovém příspěvku se podíváme na otázku, jaké dřevo je nejvhodnější pro stavbu zahradní terasy.

V tomto pokračování naší série článků o tom, jak postavit dřevěnou zahradní terasu, zjistíte, jaké faktory je třeba zvážit při výběru dřeva a jaký materiál bude nejlepší pro vaše individuální potřeby. Připravte se na inspiraci a užitečné informace, které vám pomohou vytvořit dokonalou zahradní terasu. Pokud jste ještě nečetli úvodní článek série, začněte tady: Stavba zahradní dřevěné terasy: První kroky.

Výběr dřeviny pro stavbu terasy

Je důležité, aby vybraná dřevina byla v souladu s podmínkami, ve kterých budete terasu provozovat. Nejdůležitější kritéria, kterým musíte věnovat pozornost při výběru dřeviny jsou stabilita, pevnost a trvanlivost.

Stabilita

Různé druhy dřeva se liší v tom, jak silně reagují na kolísání vlhkosti a kolik času potřebují k dosažení rovnováhy s prostředím. 

Pro minimalizaci praskání a deformací doporučujeme před instalací prkna rozprostřít na volnou plochu a alespoň dva dny je kropit. Prkna nejenom že „vykrvácí“ a pustí obsahující barvivo, zároveň se vyschlá prkna po několikaměsíčním transportu a pobytu ve skladu „narovnají“.

Jehličnany obvykle přijímají vlhkost silněji než tvrdá dřeva, včetně tropických druhů, které tak mají větší stabilitu. Kromě toho speciální zpracování zvyšuje odolnost proti vlhkosti, což rovněž zvyšuje jeho geometrické stability.

Některé druhy dřevin produkují malé, takzvané “vlasové” prasklinky, které se objevují při vyšších teplotách a uzavírají se při vlhkém dřevě.

Pevnost

Terasa musí mít dostatečnou pevnost. V případě domácí terasy zatížení zpravidla nepřesáhne několik málo lidí a několik kusů nábytku. Obecně platí, že potenciální zátěž na terase může být mnohem vyšší, než je průměr, pokud na terasu umístíte krb, bazén apod.

To znamená, že pro zvýšení pevnosti terasy je lepší snížit vzdálenost mezi podkladovými hranoly, než použít silnější prkna. Zvýšení frekvence podkladových hranolů je v tomto ohledu mnohem méně nákladné. U terasy s vysokou zátěží (např. v místech veřejného přístupu) není žádoucí používat měkké dřeviny, které mají nižší hustotu a tvrdost než listnaté, nebo tropické

Trvanlivost

Celková kapacita dřeva, aby vydrželo vliv biologických faktorů v dlouhé době. Biologickými faktory se rozumí škodlivé účinky hub a dalších organismů, které způsobují rozklad dřeva. Při nízké vlhkosti dřeva, je méně pravděpodobné, že dojde k hnilobě.

Má se za to, že nebezpečná zóna začíná s vlhkostí 20-22%. Dřevo musí zachovat tuto vlhkost po dostatečně dlouhou dobu, aby došlo k rozkladu. Proto, když plánujete výstavbu terasy, je jedním z hlavních úkolů zabránit vytvoření pastí pro vodu, která nemůže volně odtéci. Rovněž zamezit smáčení čelních konců prken. 

Nežádoucí je přímý kontakt s povrchy, na kterých voda může akumulovat nebo například s porézním kamenem, takovým kontaktům by měly být zabráněno nepromokavou izolací nebo vzduchovou mezerou. V každém případě je nejlepší způsob, jak jednat s přebytečnou vlhkostí, zajistit dostatečné větrání. Obdobná pravidla je třeba dodržovat i pro nosné konstrukce.

Hlavní způsob, jak zajistit dlouhou životnost terasy, je správně zvolit dřevinu. Některé druhy mají vysokou přirozenou odolnost vůči rozkladu. Přirozená odolnosti dřeva dle EN 335 je rozdělen do 5 tříd – od třídy 5 “velmi odolný” do třídy 1 “nestabilní”. Použití dřeva 1. a 2. třídy odolností na terasy se nedoporučuje v žádném případě bez toho, aby dřevo nemělo konzervační ošetření.

Neměli bychom zapomínat, že o to větší nároky na biologickou stabilitu dřeva je přirozeně kladen na podklad teras. Pokud jde o riziko trvalého zvlhčování dřeva, musí mít třídu biologické stability nejméně 4 (“odolný”), nebo bylo podrobeno konzervačnímu ošetření. 

Obecné požadavky na trvanlivost dřeva obsažené v normě EN 350 až 1 a pro zařazení biologických činitelů poškození byl zaveden standard EN 335. Biologické faktory mohou působit v jedné z 5 situací, biologického rizika:

  • Pod střechou, zcela chráněno před atmosférickými jevy a vlhkostí
  • Pod střechou, zcela chráněno před povětrnostními vlivy, ale s vysoce přirozenou vlhkostí nebo občasně smáčené
  • Pod širým nebem, které nejsou v kontaktu s půdou
  • Otevřené atmosférickým jevům, s občasným smáčením
  • V kontaktu s půdou nebo čerstvé vody
  • V neustálém kontaktu s mořskou vodou

Třídy přirozené odolnosti dřeva podle standardu EN 335

Třída Průměrná životnost Dřeviny
1 Méně než 5 let Buk, jasan, bříza, olše, habr
2 5 – 10 let Smrk, borovice, jedle
3 10 – 15 let Douglaska, modřín evropský
4 15 – 25 let Dub, cedr, modřín sibiřský, thermowood
5 Více než 25 let Tropické dřeviny

Oblíbené dřeviny pro terasy

Accoya je upravená borovice montereyská (Pinus radiata, nebo také borovice paprsčitá), dřevina která je původním druhem ve Spojených státech amerických, kde roste v několika malých oblastech přiléhajících k Tichému oceánu.

Díky chemické modifikaci dřeva acetylací (bez použití biocidních látek) je Accoya dřevo s mimořádnými vlastnostmi, jako je rozměrová stálost a odolnost.

Exotická dřevina Cumaru se vyznačuje vysokou hustotou a dlouhou životností. Cumaru je jednou z nejtvrdších dřevin, srovnatelná s IPE a přibližně dva a půl krát tvrdší než dub.

Cumaru je přirozeně odolné vůči dřevokazným škůdcům plísním, houbám a nepříznivým povětrnostním vlivům počasí. Červené Cumaru se vyznačuje jednotnými hnědočervenými odstíny. Hustota dřeva je 1000 kg/m³.

Evropský modřín je charakteristický výraznou kresbou a přítomností tmavých suků. Jedná se o vysoce trvanlivé dřevo s hustotou 550 – 590 kg/m³ s příznivým poměr kvality a ceny.

Nekomplikovaná montáž řadí evropský modřín k žádaným materiálům. Světle nahnědlé až načervenalé zbarvení dřeviny dostává postupem času patinový stříbrošedý vzhled.

Garapa je dřevina původem z Jižní a Střední Ameriky. Jedná se o vysoce tvrdé, těžké a trvanlivé dřevo s hustotou 850 – 950 kg/m³.

Garapa má citronově žluté zbarvení, se stárnutím dřeviny se barva stává světle hnědou, z některých úhlů pohledu se může objevit nevýrazný proužek.

Exotická dřevina Louro Gamela má vysokou odolnost proti opotřebení a obsahuje přírodní vosky, které jí dodávají velmi dobré vlastnosti zejména pro využití v exteriéru.

Dřevina původem z Jižní Ameriky patří mezi středně těžké, dobře obrobitelné materiály. Má světle hnědou barvu se žlutým až hnědým odstínem. Bez ošetření dřevina časem získá patinu. Hustota dřeva: 580 kg/m³.

Massaranduba je jednou z nejoblíbenějších exotických dřevin. Původ massaranduby je z Jižní a Střední Ameriky. Jedná se o vysoce tvrdé, těžké a odolné dřevo s hustotou 1100 – 1200 kg/m3.

Massaranduba je jemně a rovnoměrně strukturované dřevo s vínově červenohnědým zbarvením. Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou přirozenou vlastností dřeviny. Díky umělému sušení je dřevo rozměrově stabilnější a stálejší.

Dřevo z oblasti střední Evropy je charakteristické výraznou kresbou letokruhů a přítomností větších suků. Severská borovice má hustotou cca 520 kg/m³.

Světle nažloutlé zbarvení dřeviny se postupem času ztrácí a prkna ze severské borovice potom dostávají patinově stříbrošedý vzhled. Díky solidní živostnosti a nízké pořizovací ceně je Severská borovice oblíbeným materiálem pro terasy.

Sibiřský modřín vyniká svou houževnatostí. Jedná se o vysoce trvanlivé dřevo s hustotou cca 600 kg/m³, které odolává i extrémním teplotním výkyvům až do -50 °C.

Díky pomalému růstu a hustým letokruhům má dřevina výbornou mechanickou odolnost. Světle žluté až načervenalé zbarvení dřeviny se přirozeně mění na patinově stříbrošedé.

Thermoborovice (nebo thermo borovice) je označení pro tepelně upravenou borovici pocházející ze Skandinávie. trvanlivé dřevo, které nevyžaduje údržbu a má hustotu cca 450 – 470 kg/m³.

Speciální tepelná úprava (při cca 200 °C) zvyšuje odolnost proti škůdcům a dřevokazným houbám. Dřevo je rozměrově velmi stálé (dochází k min. dilatacím) oproti prknům bez thermo úpravy. Karamelově hnědé zbarvení dřeviny postupem času bez ošetření šedne.

V dalším pokračování této série se vrhneme na samotnou montáž terasy.


Související sortiment