fbpx

Ochrana soukromí

V Asku bereme ochranu osobních údajů vážně, proto se, prosím, seznamte s informací, jakým způsobem naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním a nákupem služeb a produktů.

Zásady zpracování osobních údajů

Obchodní společnost Asko a.s., se sídlem Františka Diviše 984, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO 256 97 242, zapsána dne 30. září 1998 pod spisovou značkou B5566 u Městského soudu v Praze, je správcem osobních údajů, které nám poskytujete. Tyto zásady platí pro stránky asko-as.cz, drevar.cz a floorfloor.cz.

Jaké osobní údaje od Vás potřebujeme?

Shromažďujeme o Vás osobní údaje, které jsou přiměřené účelu, pro který jsou zpracovávány. V žádném případě neshromažďujeme zvláštní kategorii osobních údajů (vaše citlivé osobní údaje ).

Proč vaše osobní údaje potřebujeme?

 1. Pro účel obchodních (odběratelsko/dodavatelských) vztahů zpracováváme z důvodů plnění smluvních povinností tyto osobní údaje:
  – jméno, příjmení, titul, funkce, telefon, e-mail, název společnost, IČO, kontaktní adresa, půdorys, vlastní zaměření, obsah komunikace, rozsah služby nebo nakoupeného zboží, cena, způsob dopravy, dodací adresa, bankovní spojení, fotografie reklamace, osobní údaje v zápisu z jednání.
  Osobní údaje uchováme po dobu 4 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 2. Pro účel daňové a účetní evidence zpracováváme z důvodů nezbytných pro splnění zákonných povinností tyto osobní údaje:
  – dokumenty daňové a účetní evidence.
  Účetní dokumenty držíme 5 let, daňové dokumenty držíme 10 let od konce zdaňovacího období, ve které se plnění uskutečnilo, pokud zákon neurčuje jinak.
 3. Pro účel plnění požadavků GDPR je naším oprávněným zájmem pro obranu našich právních nároků zpracovávat tyto osobní údaje:
  – jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, datum žádosti, předmět žádosti, datum odpovědi, odpověď při plnění práv subjektu údajů, podpis, telefon, e-mail, datum oznámení, popis incidentu, přijatá opatření.
  Tyto osobní údaje držíme po dobu 10 let.
 4. Pro účel vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz jako náš oprávněný zájem, abychom mohli reagovat, zpracováváme tyto vaše osobní údaje:
  – jméno, příjmení, e-mail, telefon, předmět, obsah sdělení, označení objednávky, přiložený soubor.
  Tyto osobní údaje držíme po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu nebo 10 let.
 5. Pro účel přímého marketingu pro naše zákazníky na základě našeho oprávněného zájmu a přímého marketingu pro naše potenciální zákazníky zpracováváme tyto osobní údaje:
  – Jméno, příjmení, adresa, zakoupené zboží, email, zaměstnavatel, otevření e-mailu, využití odkazu v e-mailu.
  Tyto osobní údaje držíme nanejvýš po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu nebo 10let od posledního nákupu nebo konce čerpání služby.
 6. Na základě vašeho souhlasu u nás můžete mít také svůj účet registrovaného uživatele, kde jsou zpracovávány tyto osobní údaje: Jméno, příjmení, e-mail, telefon, fax, firma, trvalé bydliště, kontaktní adresa, firma, heslo (hash hesla), vaše sleva, historie objednávek.
  Váš účet bude aktivní po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu nebo 10let od vaší poslední návštěvy účtu, pak jej smažeme, pokud svůj souhlas neodvoláte dřív.
 7. Pro účel hodnocení zakoupených produktů a zlepšování našich služeb na základě Vašeho souhlasu nebo našeho oprávněného zájmu zpracovávat tyto osobní údaje:
  – E-mail, zakoupené zboží
  Tyto osobní údaje držíme po dobu 10 dní (Heuréka.cz) a 230 dní (Zboží.cz).
 8. Využití cookies řešíme zde.

Svůj souhlas se zasíláním marketingových materiálů můžete odvolat kliknutím na odkaz v patičce každého našeho e-mailu nebo u našeho pověřeného pracovníka. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu společnosti ASKO a.s. můžete podat námitku u našeho pověřeného pracovníka.

Komu vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Osobní údaje poskytujeme těmto příjemcům:

 • Pro účel správy marketingu a hostingu využíváme služby společností:
  – Active 24 s.r.o. (25115804);
  – MEDIATEL CZ, s.r.o. (06554008);
  – DAGO A.P.C., s.r.o. (25643631);
  – The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA.
 • Pro sběr vašich zpětných vazeb spolupracujeme se společnostmi:
  – Heureka Shopping s.r.o. (IČO 023 87 727);
  – Seznam.cz, a.s. (261 68 685).
 • Dopravní služby poskytují nebo nám s nimi pomáhají:
  – Geis Parcel CZ s.r.o. (IČO 630 77 051);
  – PPL CZ s.r.o. (IČO 251 94 798);
  – TOPTRANS EU, a.s. (IČO 282 02 376);
  – Mayr-Meinhof Holz Paskov s.r.o. (IČO 267 29 407);
  – TRANSPOREON GmbH, Magirus-Deutz-Strasse 16, 89077 Ulm, Germany.
 • Finanční služby zajišťují:
  – Hello bank! by Cetelem, pobočka banky BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod Česká republika, Karla Engliše 5, 150 00 Praha 5 (IČO 038 14 742)

Výše uvedení příjemci zpracovávají vaše osobní údaje pouze za uvedenými účely a na základě našich pokynů v souladu s příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů.
Osobní údaje jsou předávány mimo země Evropské unie s dostatečnou zárukou – společnosti Mailchimp je součástí Privacy Shield.

Jaká jsou Vaše práva?

Pro ochranu vašich osobních údajů můžete bezplatně uplatňovat vaše práva:
Právo na přístup – pokud byste chtěli vědět, jaké osobní údaje o vás naše společnost drží.
Právo na opravu – pokud jsou Vámi poskytnuté informace nepřesné nebo se změnily, můžete kdykoliv požádat o opravu vašich osobních údajů.
Právo na výmaz – při uplatnění tohoto práva o Vás smažeme všechny osobní údaje, které identifikujeme jako nepotřebné (nemající zákonný účel) nebo protiprávně držené. Právo na výmaz je uplatňováno také samočinně v případě, že skončila doba určená pro držení osobních údajů, odvoláte svůj souhlas nebo uznáme vaši námitku proti zpracování.
Právo na omezení zpracování – v případě, že chcete obhájit své nároky a naše společnost neplní Vaše požadavky při uplatňování práva na ochranu osobních údajů, můžete uplatnit své právo na omezení zpracování a my nebudeme vaše osobní údaje používat, kromě případů, kdy je to vyžadováno zákonem. Budeme Vás informovat, pokud bychom se rozhodli Vaše údaje dál používat.
Právo na přenositelnost údajů – pokud jste nám poskytli údaje na základě souhlasu nebo pro potřeby smlouvy, máme povinnost na Vaši žádost tyto údaje předat v elektronické podobě Vám nebo příjemci, kterého určíte.
Právo vznést námitku – proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu (např. ochrana majetku nebo obrany práv), pokud porušují Vaše práva a svobody.
Právo podat stížnost – buď u našeho pověřeného pracovníka, nebo u Dozorového úřadu.

Kontakt na pověřeného pracovníka

Chcete-li získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje nebo uplatňovat svá práva, obraťte se na našeho pověřeného pracovníka:
gdpr@asko-as.cz

Jak s osobními údaji nakládáme?

Při zpracování Vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.

 1. Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro určitý, jasně a srozumitelně stanovený účel a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům;
 3. Vždy Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů;
 4. V naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Jak Vaše osobní údaje chráníme?

 • Zpracování osobních údajů v naší společnosti je řízeno metodikou prosazování ochrany osobních údajů. Jsou stanoveny konkrétní kroky a procesy organizačního i technického zabezpečení. Pokyny a postupy ochrany osobních údajů jsou pravidelně aktualizovány a jejich plnění je pod neustálou kontrolou. Při zpracování využíváme bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu osobních údajů na co nejvyšší možné úrovni před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměňováním, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
 • Zaměstnanci a osoby, které s osobními údaji pracují v rámci svých pracovních či smluvně daných povinností, jsou vázány mlčenlivostí danou legislativou nebo smluvním vztahem, mlčenlivost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Sdílejte tuto stránku

Array