fbpx

Kniha ASKO 30 let

Tato kniha je obrazovým náhledem do života ASKA od jeho založení až do roku 2021. Je i velkým poděkováním zakladatelům společnosti, současnému vedení a všem zaměstnancům, kteří v příběhu ASKA pokračují.

Příběh ASKA se začal psát 1. dubna 1991. Společnost byla postavena na dobrých základech, rostla a vyvíjela se. V čase rozšířila své spektrum produktů a služeb, upevnila své postavení na trhu dřevozpracujícího průmyslu. Dnes ASKO disponuje vlastním zázemím, velkými skladovými prostory, vozovým parkem a má 100 zaměstnanců.Sdílejte tuto stránku

Array