Vize

Naším cílem je být zákazníkovou první volbou, být spolehlivou distribuční společností a významným dodavatelem produktů a služeb k stavbě a bydlení v středoevropském regionu.

Poslání a cíl

Asko a.s. spojuje slušné a inovativní lidi, aby naplňovali své životy smysluplnou a hodnotnou činností a aby společně pracovali na uspokojování životních potřeb lidí. V našem případě potřebu bydlení.

 

Hodnoty

  • Důraz na 100% etické a legální podnikání.
  • Čestný, zodpovědný a uctivý postoj k obchodním partnerům a budování dlouhodobého kvalitního vztahu s nimi.
  • Poskytování vysoko užitkových výrobků a služeb za přiměřenou cenu.
  • Rychlá reakce na potřeby zákazníků.
  • Zajištění kvalitních podmínek pro tvořivou práci našich zaměstnanců, úcta k nim i k odváděné práci a možnost kariérního růstu.
  • Jistota svobodného projevu a názorů zaměstnanců.
  • Společensky zodpovědný vztah firmy k okolí, širší společnosti a podnikání s respektem k životnímu prostředí a k obnovitelným zdrojům.
  • Zvelebování hodnot vložených do společnosti, dlouhodobý rozvoj firmy.