fbpx

Udržitelný rozvoj

Společnost Asko a.s. podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích a zavazuje se uplatňovat a udržovat požadavky spotřebitelského řetězce lesních produktů v rámci pravidel PEFC v souladu s TD CFCS 2002:2020.

  • Snaha o minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí
  • Spolupráce s evropskými dodavateli garantující respekt k životnímu prostředí v rámci celého výrobního procesu
  • Dlouhodobá preference dodavatelů evropských dodavatelů pro maximální limitaci CO2 stopy
  • Vozový park doplňujeme o služební vozy využívající CNG
  • Moderní vysokozdvižné vozíky na elektrický pohon
  • Třídění odpadu

Certifikát EKO-KOM

Společnost Asko dbá na trvale udržitelný rozvoj podnikání. Tento postoj jen nejen součástí firemní kultury a hodnot, ale promítá se do každodenních činností. Jedním z důkazů je i certifikát EKO-KOM autorizované obalové společnosti.

Certifikát ENVIPAK

Certifikát ENVIPAK ukládá všem výrobcům povinnost postarat se o své výrobky během jejich celého životního cyklu, tedy i tehdy, když se stanou odpadem.


Sdílejte tuto stránku

Array