fbpx

Udržitelný rozvoj

Společnost Asko a.s. podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích a zavazuje se uplatňovat a udržovat požadavky spotřebitelského řetězce lesních produktů v rámci pravidel PEFC v souladu s TD CFCS 2002:2020.

  • Snaha o minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí
  • Spolupráce s evropskými dodavateli garantující respekt k životnímu prostředí v rámci celého výrobního procesu
  • Dlouhodobá preference dodavatelů evropských dodavatelů pro maximální limitaci CO2 stopy
  • Vozový park doplňujeme o služební vozy využívající CNG
  • Moderní vysokozdvižné vozíky na elektrický pohon
  • Třídění odpadu

Sdílejte tuto stránku