Naší dlouhodobou snahou je, aby zaměstnanci ASKO tvořili jeden tým. Tým profesionálů, který na sobě pracuje, stále se rozvíjí a učí novým věcem. Jednou z dlouhodobých aktivit, které k naplnění tohoto cíle máme je firemní vzdělávání v oblasti měkkých manažerských dovedností. Školením projde celkem 47 zaměstnanců s obchodním zaměřením, každý musí absolvovat 40 hodin školení.

Popis projektu:

Poskytovatel dotace: MPSV ČR
Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: září 2020 až srpen 2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012006

Logo OPZ barevnE

Stručný popis:
Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance ASKO a.s.

Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnosti realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce v naší firmě.

 

Klíčové aktivity:

Měkké a manažerské dovednosti

 

Hlavní témata:

Jak zvýšit důvěru u zákazníka
Využití emocí při uzavření obchodu
Budování a udržování vztahů se zákazníkem
Profesionální prodejní techniky
Základní stavební kámen týmové práce
Firemní hodnoty a firemní kultura
Time management
Interní lektor a definování rolí
Vyjednávání v obtížných situacích a argumentace

Vztahy na pracovišti a jak je měnit

Komunikace s kolegy a předcházení vzájemným konfliktům