Novinkou našeho portfolia produktů je tlaková impregnace dřeva – průmyslový způsob impregnace, který prodlouží životnost dřeva a dřevěných produktů až 3krát.

Tlaková impregnace je určená pro dřevo a produkty ze dřeva, které jsou v trvalém styku s vodou a jsou ohroženy nákazou hmyzem, plísní apod. je vhodná zejména pro produkty, které jsou trvale v přímém styku se zemí nebo vodou (např. lávky, mola, mosty, zahradní program, hranoly pod terasy, apod.). Dále pro produkty, které jsou ve styku s vlhkem (např. záklopy střech, sklepní regály, lavičky, apod.). Pro své vlastnosti je dřevo ošetření tlakovou impregnací využíváno při rekonstrukcích historických budov. Životnost dřeva se prodlužuje až 3krát.

Tlaková impregnace

 • Patří mezi průmyslové způsoby impregnace dřeva, který prodlužuje životnost dřeva až o 25 let (dle druhu dřeva).
 • Hlavní výhodou je hloubka průniku impregnační látky vzhledem k času působení.
 • Vytváří prostředí nevhodné pro působení dřevokazných hub a hmyzu.
 • Při tlakové impregnaci dochází k úplnému proimpregnování běli dřeva.
 • Jádro bývá proimpregnováno do větší hloubky než u ostatních způsobů aplikace ochranných látek, využívá se zde zvýšeného tlaku cca 0,8 Mpa a vakua 0,02 Mpa.
tlakova_impregnace_fosny

Tlaková impregnace je vhodná zejména u produktů ze dřeva určených pro trvalý styk s vodou

 • Neoprší a je vhodná pro další nátěry, je vhodná i pro užití v obytných prostorech.
 • Má nízký vliv na životní prostředí a na zdraví člověka.
 • Může být použita na výrobu dětských hřišť, pergol, zahradních přístřešků, zahradního programu atd.
 • Má povolení EU pro impregnaci dřeva dle Nařízení EP a Rady EU č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh.

Náš sortiment trvale skladem

 • Tříděná prkna (24x100x4000)
 • Netříděná prkna (24x8x400)
 • Fošny (100x100x400)
 • Hranoly (50x100x400)

Kde nejlépe využít produkty ošetřené tlakovou impregnací

 • U produktů, které jsou trvale v přímém styku se zemí nebo vodou, např.: lávky, mola, mosty, zahradní program (ploty, ohraničení záhonů, hranoly pod terasy, apod.
 • U produktů, které jsou ve styku s vlhkem, např.: záklopy střech, sklepní regály, lavičky, apod.
 • Pro své vlastnosti je dřevo ošetření tlakovou impregnací využíváno při rekonstrukcích historických budov.

Jak tlaková impregnace probíhá

 • V kotli, přepravu dřeva do impregnačního kotle zajistí kolejové vozíky.
 • Vytvořením vakua v kotli (0,02 Mpa).
 • Napuštění kotle vodorozpustnou látkou na bázi anorganických solí, které jsou vpravovány do dřeva v přesně určené koncentraci.
 • Hloubka proimpregnování u dřeviny SM po 17-ti hodinách procesu je minimálně 5mm po celém průřezu. U BO je kompletně proimpregnovaná běl dřeva.
 • Naimpregnované dřevo se nechává odpočnout 24hodin pod střechou.

Asko a.s.

Cokoliv ze dřeva, kdykoliv u Vás.

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.