ASKO a.s. je úspěšná moderní společnost založená na pevně stanovených principech a pevných hodnotách. Cítíme zodpovědnost nejen za úspěšné vedení firmy, ale i ke svému okolí. Klademe důraz na etické a legální podnikání, záleží nám na životním prostředí a cítíme společenskou zodpovědnost vůči svému okolí.

Pro svoji podporu si vybíráme konkrétní projekty s jasným cílením podpory.

Přímá finanční podpora (2019):

Finanční dar rodině pečující o syna, který se díky následkům chirurgického zákroku ocitl ve Vigilním kómatu. Rodina se rozhodla i přes všechny komplikace, které s velmi vážným stavem Adámka souvisí, pečovat o syna doma. Finančním darem jsme chtěli přispět na vysoké náklady spojené s náročnou a nepřetržitou domácí péčí.

Příspěvek na hudební nástroj (2019):

Ve spolupráci s projektem Zlatý oříšek jsme podpořili mladou, talentovanou slečnu koupí profesionální pódiové kytary. Profesionální kytara umožní Markétě rozvinout její talent, bude moci vystupovat na pódiu a svůj talent prezentovat v maximálně míře.

Přímá finanční podpora (2020)

Rodině Alenky jsme věnovali finanční dar, který jak věříme, pomůže v jejich snaze vytvořit pro Alenku dlouhodobé podmínky pro nepřetržitou domácí péči. Alenka se po nečekané zástavě krevního oběhu a následných komplikacích ocitla ve Vigilním kómatu. Rodiče vynaložili velké úsilí, aby se o Alenku mohli starat doma. Snah se vyplatila a Alenka je nyní ve svém domácím prostředí, v péči svých rodičů a dvou sourozenců.