Pod pojmem společenská odpovědnost rozumíme začlenění společenských a ekonomických hledisek do našich firemních hodnot, abychom nejen dosáhli lepších výsledků, ale také pomohli společnosti, v níž působíme a napomohli také ke zlepšení životního prostředí.

Společnost Asko a.s. ke společenské odpovědnosti nahlíží ze 4 úhlů

Dodržování odpovědných podnikatelských postupů

Společnost Asko a.s. podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích a zavazuje se uplatňovat a udržovat požadavky spotřebitelského řetězce lesních produktů v rámci pravidel PEFC v souladu s TD CFCS 2002:2013.

PEFC-LOG-GRGB-P_web

Podpora vzdělávání

Podpora profesního uplatnění a rozvoj pracovních příležitostí pro studenty vyšší odborné školy zajišťující výuku v oboru tvorba nábytku a dřevěné konstrukce VOŠ a SPŠ Volyně.

1551_aimage001

Podpora neziskového sektoru

Mimo jiné společnost Asko a.s. podpořila následující projekty:

 • Projekt Zlatý oříšek
 • Příspěvek na nákup speciální profesionální kytary pro nadanou slečnu.  Projekt Zlatý oříšek dlouhodobě odporuje nadané děti ze sociálně znevýhodněných poměrů.
 • Charitativní akce DAROS Profi pro Adámka
 • Podpora rodiny pečující o syna trvale odkázaného na nepřetržitou péči v rámci dětského dne pořádaného naším obchodním partnerem DAROS Profi.
 • Občanské sdružení InBáze Berkat
  Využívání cateringových služeb. Občanského sdružení InBáze Berkat vytvořilo ojedinělý koncept integrace cizinců a pomáhá tak migrantům především z oblastí postižených válkou v obtížných životních situací.
 • Klokánek
  finanční příspěvek. Projekt Fondu ohrožených dětí zastřešuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • Tsunami
  Příspěvek na oblasti postižené Tsunami.
 • Vánoční dárky pro děti z DD Kašperské Hory
  Děti z DD Kašperské Hory dostali od spol. ASKO a.s. sportovní vybavení. Zaměstnanci společnosti nadto vybrali v rámci vlastní sbírky peníze na nákup digitálního fotoaparátu a MP3 přehrávače.
 • Nezisková organizace Malování Kreslení

 

spol_odpo
Plakát-A3_ASKO

Snaha o minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí

 • Spolupráce s evropskými dodavateli garantující respekt k životnímu prostředí v rámci celého výrobního procesu
 • Dlouhodobá preference dodavatelů evropských dodavatelů pro maximální limitaci CO2 stopy
 • Vozový park doplňujeme o služební vozy využívající CNG
 • Moderní vysokozdvižné vozíky na elektrický pohon
 • Třídění odpadu
shutterstock_229846990_low