fbpx

Překližky

Překližkované borové desky, vodovzdorné překližky a fóliované překližky, jednostranné i oboustranné, truhlářské překližky.


Obalové stavební desky

Překližkované borové desky, lepené vodovzdorným lepidlem bez větších nároků na kvalitu povrchu. Poskytují široké spektrum použití např. výroba obalů, suchá výstavba, bednění nepohledových betonů.

Vodovzdorné stavební překližky

Vodovzdorné překližky jsou velkoplošným překližovaným materiálem, skládajícím se z lichého počtu dýh, vzájemně slepených kolmo na směr vláken fenolformaldehydovým lepidlem. Jsou vyráběny z tuzemských jehličnatých dřevin, především smrku a borovice.

Vlastnosti : vysoká pevnost a pružnost vzhledem k objemové hmotnosti, rozměrová stálost
Použití : stavebně truhlářská výroba, podlahy, dřevěné obaly, stavebnictví, zemědělství

Fóliované překližky

Jsou vodovzdorné překližky, vyrobené z listnatých a jehličnatých dřevin, povrchově upravené fenolickou fólií. Překližky se vyrábějí ve dvou provedeních: překližky oboustranně povrchově upravené hladkou fólií a překližky, mající jednu stranu upravenou hladkou fólií a druhou stranu fólií s protiskluzovou úpravou. Boční hrany jsou opatřeny nátěrem proti působení vlhkosti.

Možnosti použití

Překližky s hladkou fólií

  • Betonářské účely
  • Bočnice přívěsných vozíků a jiné vhodné použití s protiskluzovou úpravou

Překližky s protiskluznou úpravou

  • Ložná plocha přívěsných vozíků

Truhlářské překližky

Překližky pro všeobecné použití ( truhlářské ) jsou velkoplošným překližovaným materiálem na bázi dřeva, vzniklého vzájemným a kolmým slepením lichého počtu loupaných dýh. Jsou vyráběny z tuzemských jehličnatých dřevin ( smrk, borovice ), lepené močovinoformaldehydovým lepidlem. Překližky jsou určeny pro vnitřní (suché) prostředí.

Vlastnosti a možnosti použití

  • Vysoká pevnost a pružnost vzhledem k objemové hmotnosti
  • Rozměrová stálost
  • Vhodné pro použití v interiéru (překližky nejsou odolné vůči dlouhodobému působení vody)
  • Stavebně truhlářská výroba
  • Nábytkářská výroba,
  • Výroba hraček, hudebních nástrojů, obalů apod.

Související sortiment


Sdílejte tuto stránku