Tlaková impregnace

Novinkou našeho portfolia produktů je tlaková impregnace dřeva – průmyslový způsob impregnace, který prodlouží životnost dřeva a dřevěných produktů až 3krát.

Tlaková impregnace je určená pro dřevo a produkty ze dřeva, které jsou v trvalém styku s vodou a jsou ohroženy nákazou hmyzem, plísní apod. je vhodná zejména pro produkty, které jsou trvale v přímém styku se zemí nebo vodou (např. lávky, mola, mosty, zahradní program, hranoly pod terasy, apod.). Dále pro produkty, které jsou ve styku s vlhkem (např. záklopy střech, sklepní regály, lavičky, apod.). Pro své vlastnosti je dřevo ošetření tlakovou impregnací využíváno při rekonstrukcích historických budov. Životnost dřeva se prodlužuje až 3krát.


Tlaková impregnace:

 • patří mezi průmyslové způsoby impregnace dřeva, který prodlužuje životnost dřeva až o 25 let (dle druhu dřeva);
 • hlavní výhodou je hloubka průniku impregnační látky vzhledem k času působení;
 • vytváří prostředí nevhodné pro působení dřevokazných hub a hmyzu;
 • při tlakové impregnaci dochází k úplnému proimpregnování běli dřeva;
 • jádro bývá proimpregnováno do větší hloubky než u ostatních způsobů aplikace ochranných látek, využívá se zde zvýšeného tlaku cca 0,8 Mpa a vakua 0,02 Mpa.

Tlaková impregnace je vhodná zejména u produktů ze dřeva určených pro trvalý styk s vodou:

 • neoprší a je vhodná pro další nátěry, je vhodná i pro užití v obytných prostorech,
 • má nízký vliv na životní prostředí a na zdraví člověka;
 • může být použita na výrobu dětských hřišť, pergol, zahradních přístřešků,zahradního programu atd.
 • má povolení EU pro impregnaci dřeva dle Nařízení EP a Rady EU č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh.

Kde nejlépe využít produkty ošetřené tlakovou impregnací:

 • u produktů, které jsou trvale v přímém styku se zemí nebo vodou, např.: lávky, mola, mosty, zahradní program (ploty, ohraničení záhonů, hranoly pod terasy, apod.),
 • u produktů, které jsou ve styku s vlhkem, např.: záklopy střech, sklepní regály, lavičky, apod.,
 • pro své vlastnosti je dřevo ošetření tlakovou impregnací využíváno při rekonstrukcích historických budov.

Jak tlaková impregnace probíhá:

 • v kotli, přepravu dřeva do impregnačního kotle zajistí kolejové vozíky;
 • vytvořením vakua v kotli (0,02 Mpa);
 • napuštění kotle vodorozpustnou látkou na bázi anorganických solí, které jsou vpravovány do dřeva v přesně určené koncentraci;
 • hloubka proimpregnování u dřeviny SM po 17-ti hodinách procesu je minimálně 5mm po celém průřezu. U BO je kompletně proimpregnovaná běl dřeva;
 • naimpregnované dřevo se nechává odpočnout 24hodin pod střechou.

Náš sortiment trvale skladem:

 • tříděná prkna (24 x 100 x 4000 mm),
 • netříděná prkna (24 x 80 x 4000 mm),
 • hranoly (100 x 100 x 4000 mm),
 • fošny (50 x 100 x 4000 mm).

Více informací