Podmínky účasti v soutěži na Facebooku “ Zahradní houpačka”

 • Soutěž se uskuteční v době od 12. 10. 2018 – 22. 10. 2018 23:59 hod.
 • Účastníkem soutěže mohou být všechny osoby na území České republiky, které dosáhly věku 18 let, které mají uživatelský účet na Facebooku. Pracovníci společnosti Asko a.s. a osoby, které se podílely na přípravě soutěže, jsou z účasti na soutěži vyloučeny.
 • Soutěž probíhá lajkováním a přidáváním komentářům k originálnímu soutěžnímu příspěvku.
 • Výherce bude vyhlášen dne 22. 10. 2018 po ukončení soutěže. Za správnou odpověď je požována nejrychlejší a nejbližší možná odpověď. Výherce se musí přihlásit do jednoho týdne soukromou zprávou přes Facebook u společnosti Asko a.s. Podmínkou předání výhry je osobní vyzvednutí v logistickém areálu spol. na adrese Františka Diviše 984, 104 00 Praha 10 – Uhříněves.
 • Příspěvek nesmí být protiprávní, zejména nesmí obsahovat žádná nepravdivá tvrzení nebo urážky ani nesmí porušovat práva třetích osob na ochranu duševního vlastnictví (např. právo na ochrannou známku, autorská práva). Pokud bude třetí osoba tvrdit, že došlo k takovému porušení práv, je uživatel povinen zprostit naši společnost na první požádání takových nároků třetích osob. To zahrnuje také náklady právního zastoupení případně nutné na odvrácení takových nároků třetích osob.
 • Nárok na výhru bez náhrady propadne, pokud nebude možno kontaktovat výherce z důvodů, které jsou dány na jeho straně.
 • V případě porušení podmínek účasti, zejména při uvedení nepravdivých důvodů ohledně předpokladů účasti nebo nedovoleného přidání více příspěvků si vyhrazujeme právo na vyloučení odpovídajících osob z účasti na soutěži. Případně lze také dodatečně výhru odebrat a požadovat zpět.
 • Vyhrazujeme si právo ukončit soutěž kdykoli bez předchozího oznámení, zejména tehdy, pokud z technických důvodů (např. chyba hardwaru / softwaru, manipulace s IT systémem) nebo z právních důvodů bude ohrožen nebo znemožněn řádný průběh soutěže.
 • Soutěž není nijak spojena se společností Facebook a společnost Facebook ji nesponzoruje, nepodporuje ani neorganizuje. Facebook také není k dispozici jako kontaktní osoba v otázkách soutěže. Právní postup je vyloučen. Výplata výhry v hotovosti není možná.
  správná odpověď: nejbližší a nejrychlejší možná/přesná
  Oznámení o ochraně osobních údajů: Upozornění na ochranu osobních údajů: Informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany soukromí pro soutěže.

Organizátor soutěže: Asko a.s., Františka Diviše 984, 104 00 Praha 10 – Uhříněves.