HARO 4000 dub kouřový Sauvage

ROZMĚR 13,5 x 180 x 2220 mm
13,5 x 173 x 2220 mm
BALENÍ 8 dílců / 3,17 m2
8 dílců / 3,05 m2
PALETA 32 bal. / 101,44 m2
32 bal. / 97,6 m2
VÁHA
(BAL/PAL)
23,49 / 752 kg
22,6 / 724 kg
Parkett_LA_4V_Bernsteineiche_Sauvage_struk_530148_QV-1

HARO 4000 Dub Puro bílý Markant

ROZMĚR 13,5 x 180 x 2220 mm
13,5 x 173 x 2220 mm
BALENÍ 8 dílců / 3,17 m2
8 dílců / 3,05 m2
PALETA 32 bal. / 101,44 m2
32 bal. / 97,6 m2
VÁHA
(BAL/PAL)
23,49 / 752 kg
22,6 / 724 kg
Parkett_LA_4V_Eiche_Puro_weiss_Markant_struk_527326_QV-1 (1)

HARO 4000 dub Sauvage selské prkno

 

ROZMĚR 13,5 x 180 x 2200 mm
BALENÍ 8 dílců / 3,17 m2
PALETA 32 bal. / 101,44 m2
VÁHA (BAL/PAL) 23,49 / 752 kg

 

Parkett_LA_4V_Eiche_Sauvage_retro_strukt_530793_QV-1

4000 Dub tabákově šedý Sauvage

 

ROZMĚR 13,5 x 180 x 2200 mm
BALENÍ 8 dílců / 3,17 m2
PALETA 32 bal. / 101,44 m2
VÁHA (BAL/PAL) 23,49 / 752 kg

 

Parkett_LA_4V_Eiche_tabakgrau_Sauvage_retro_struk_530795_QV

HARO 4000 jasan Country

 

ROZMĚR 13,5 x 180 x 2200 mm
BALENÍ 8 dílců / 3,17 m2
PALETA 32 bal. / 101,44 m2
VÁHA (BAL/PAL) 23,49 / 752 kg

 

Parkett_SB_Esche_Country_525127_QV