HARO Dub Gaia, 3-parketa

ROZMĚR 11 x 180 x 2210 mm
BALENÍ 6 dílců / 2,387 m2
PALETA 32 bal. / 76,48 m2
VÁHA (BAL/PAL) 21,5 / 688 kg
11mm_538615_GAIA

HARO Dub Iris, selské prkno

ROZMĚR 11 x 180 x 2200 mm
BALENÍ 6 dílců / 2,376 m2
PALETA 32 bal. / 76,03 m2
VÁHA (BAL/PAL) 21,4 / 685 kg
11mm_538618_IRIS

HARO Dub Triton, selské prkno

ROZMĚR 12 x 180 x 2200 mm
BALENÍ 6 dílců / 2,38 m2
PALETA 32 bal. / 76,16 m2
VÁHA (BAL/PAL) 23,5 / 752 kg
12mm_538619_TRITON_sortierbuch

HARO Dub Apollon, selské prkno

ROZMĚR 12 x 180 x 2200 mm
BALENÍ 6 dílců / 2,38 m2
PALETA 32 bal. / 76,16 m2
VÁHA (BAL/PAL) 23,5 / 752 kg
12mm_538620_APOLLON_sortierbuch

HARO Dub Niké , 3-parketa

ROZMĚR 13,5 x 180 x 2200 mm
BALENÍ 8 dílců / 3,17 m2
PALETA 32 bal. / 101,44 m2
VÁHA (BAL/PAL) 23,49 / 752 kg
13mm_538616_NIKE_sortierbuch

HARO Dub Pluto , 3-parketa

ROZMĚR 13,5 x 180 x 2200 mm
BALENÍ 8 dílců / 3,17 m2
PALETA 32 bal. / 101,44 m2
VÁHA (BAL/PAL) 23,49 / 752 kg
13mm_538617_PLUTOS_2

HARO Dub Hermes, selské prkno

ROZMĚR 13,5 x 180 x 2200 mm
BALENÍ 8 dílců / 3,17 m2
PALETA 32 bal. / 101,44 m2
VÁHA (BAL/PAL) 23,49 / 752 kg
13mm_538622_HERMES_sortierbuch