Společenská odpovědnost

Pod pojmem společenská odpovědnost rozumíme začlenění společenských a ekonomických hledisek do našich firemních hodnot, abychom nejen dosáhli lepších výsledků, ale také pomohli společnosti, v níž působíme a napomohli také ke zlepšení životního prostředí.

Naše společnost ke společenské odpovědnosti nahlíží ze 4 úhlů:


Dodržování odpovědných podnikatelských postupů

Společnost ASKO a.s. podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích a zavazuje se uplatňovat a udržovat požadavky spotřebitelského řetězce lesních produktů v rámci pravidel PEFC v souladu s TD CFCS 2002:2013.

 

Dodržování odpovědných podnikatelských postupů


Podpora vzdělávání

Podpora profesního uplatnění a rozvoj pracovních příležitostí pro studenty vyšší odborné školy zajišťující výuku v oboru tvorba nábytku a dřevěné konstrukce VOŠ a SPŠ Volyně.

Investice do vzdělání zaměstnanců.

 


Podpora neziskového sektoru

Mimo jiné společnost Asko podpořila následující projekty:

 • Občanské sdružení InBáze Berkat
  Pořádání firemních a společenských akcí s využitím ethnocateringových služeb občanského sdružení InBáze Berkat, foto – ukázka cateringu Tím, že společnost ASKO využívá služeb občanského sdružení, které vytvořilo ojedinělý koncept integrace cizinců, pomáhá tak migrantům, především z oblastí postižených válkou, v obtížných životních situací.
 • Klokánek
  Naše společnost již několik let přispívá na Klokánek, projekt Fondu ohrožených dětí. Jedná se o zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc.
 • Tsunami
  Příspěvek ve výši 200.000,- Kč na oblasti postižené Tsunami.
 • Vánoční dárky pro děti z DD Kašperské Hory
  Naše společnost darovala dětem z DD Kašperské Hory sportovní vybavení. Zaměstnanci společnosti udělali ještě vlastní sbírku, ze které pak dětem zakoupili digitání fotoaparát a MP3 přehrávače.
 • Neziskovou organizaci Malování Kreslení

  

Snaha o minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí

 • Třídění odpadu.
 • Reklamní předměty z recyklovaného materiálu.