Společenská odpovědnost

Pod pojmem společenská odpovědnost rozumíme začlenění společenských a ekonomických hledisek do našich firemních hodnot, abychom nejen dosáhli lepších výsledků, ale také pomohli společnosti, v níž působíme a napomohli také ke zlepšení životního prostředí.

Společnost Asko a.s. ke společenské odpovědnosti nahlíží ze 4 úhlů:


Dodržování odpovědných podnikatelských postupů

Společnost Asko a.s. podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích a zavazuje se uplatňovat a udržovat požadavky spotřebitelského řetězce lesních produktů v rámci pravidel PEFC v souladu s TD CFCS 2002:2013.

 


Podpora vzdělávání

Podpora profesního uplatnění a rozvoj pracovních příležitostí pro studenty vyšší odborné školy zajišťující výuku v oboru tvorba nábytku a dřevěné konstrukce VOŠ a SPŠ Volyně.

Investice do vzdělání zaměstnanců.

 


Podpora neziskového sektoru

Mimo jiné společnost Asko a.s. podpořila následující projekty:

 • Občanské sdružení InBáze Berkat
  Pořádání firemních a společenských akcí s využitím ethnocateringových služeb občanského sdružení InBáze Berkat, foto – ukázka cateringu Tím, že společnost Asko a.s. využívá služeb občanského sdružení, které vytvořilo ojedinělý koncept integrace cizinců, pomáhá tak migrantům, především z oblastí postižených válkou, v obtížných životních situací.
 • Klokánek
  Společnost Asko a.s. již několik let přispívá na Klokánek, projekt Fondu ohrožených dětí. Jedná se o zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc.
 • Tsunami
  Příspěvek ve výši 200.000,- Kč na oblasti postižené Tsunami.
 • Vánoční dárky pro děti z DD Kašperské Hory
  Společnost Asko a.s. darovala dětem z DD Kašperské Hory sportovní vybavení. Zaměstnanci společnosti Asko a.s. udělali ještě vlastní sbírku, ze které pak dětem zakoupili digitání fotoaparát a MP3 přehrávače.
 • Neziskovou organizaci Malování Kreslení

  

Snaha o minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí

 • Třídění odpadu.
 • Reklamní předměty z recyklovaného materiálu.

 

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Projekt ASKO – firemní vzdělávání je spolufinancován Evropskou unií.

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Název výzvy:  Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST 

Doba trvání: červenec 2017 až červen 2019

Název projektu: ASKO – firemní vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005465

Stručný popis:
Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance společnosti Asko a.s. Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnosti realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce u zaměstnavatele ASKO a.s.

 

Jaký problém projekt řeší:
Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

 

Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 32
Počet účastníků (nebagatelní podpora): 32
Počet účastníků 54+: 0